Vår historia

Redovisningsbyrån Persson & Thorin grundades i Växjö 1993 efter att konsulterna Gun Lindsten och Karl Thorin lämnat en större redovisningsbyrå och startat egen verksamhet. Kärnan i verksamheten, ända sedan start och än idag, är att göra något bra för kunderna, att vara tillgänglig och underlätta livet som företagare. Vid starten 1993 var ambitionen aldrig att växa, men så småningom ökade antalet kunder så pass att bolaget fick anställa sin tredje kollega och idag är vi 13 medarbetare hos oss.

2011 bytte bolaget ägare då Petter Åkesson och Mikael Gustafsson tog över ägandet från Gun och Karl. De nya ägarna kommer från programvarubranschen och det har präglat utvecklingen på företaget sedan dess. Idag ligger vi långt fram i den digitala utvecklingen och söker ständigt bättre lösningar för att kunna arbeta effektivt och skapa ett stort kundvärde för de som anlitar oss. Vi tror nämligen att en bra redovisningsbyrå bör fokusera på att hjälpa kunderna utveckla sina verksamheter, och inte enbart säkerställa att bokföringen upprättas i enlighet med alla lagar och regler som finns. Det är först när vi förstår bokföringen som vi har nytta av den och rätt använd blir den ett utmärkt redskap för att styra företaget dit vi vill.

 

Branschen i framtiden – vad kan du förvänta dig av en redovisningskonsult

Bokföring är ett gammalt yrke som har förändrats en hel del de senaste åren och som kommer att förändras ytterligare framöver. Från att ha stenkoll på regler och veta hur allt ska bokföras så behöver vi nu också vara duktiga rådgivare inom såväl ekonomi som IT. För att vi, som redovisningsbyrå, och ni, som kunder, ska utvecklas behöver vi bli allt duktigare på att ge bra ekonomiska råd, men vi behöver också vara väldigt duktiga på IT så att vi kan ge råd och hjälpa er välja de system som gör mest nytta till bäst pris.

 

Vårt kontor

För oss är det viktigt att vara nära och tillgängliga för våra kunder. Därför har vi valt ett kontor i centrala Växjö (alldeles intill teatertorget). Vi har satsat på öppna och välkomnande lokalerr dit du alltid är välkommen!

Vill du ha hjälp med en tjänst, eller bara veta mer?

Prata med oss så berättar vi gärna mer.

Mikael Gustafsson, Auktoriserad Redovisningskonsult

0470-260 90  

mikael@persson-thorin.se