Bokslut och Årsredovisning för K1, K2, K3 eller Koncern

Oavsett om du vet innebörden av rubriken eller inte så kan vi hjälpa allt från en enskild firma till flera aktiebolag i en koncern med ett korrekt upprättat bokslut med tillhörande årsredovisning. Minst en gång årligen har alla företag lagkrav på sig att upprätta ett årsbokslut och i de flesta fall en tillhörande årsredovisning. Bokslutet ligger sedan till grund för verksamhetens årliga beskattning vilket innebär att det kan vara lönsamt att vända sig till någon som vet vad de sysslar med.

 

Varför är bokslutet viktigt?

Ditt bokslut mynnar vanligtvis ut i en årsredovisning som i de flesta fall blir en offentlig handling. Utifrån årsredovisningen kommer investerare, banker, konkurrenter, potentiella kunder, leverantörer och medarbetare att bedöma ditt företag. Det är också utifrån ditt fastställda bokslut som du kan besluta om eventuell utdelning till ägare. Vi hjälper till att ge en rättvisande bild av ditt företag!

 

Om du sköter bokföringen på egen hand är bokslutet ett ypperligt tillfälle att få hjälp med att se hur din verksamhet utvecklas. Korrigera eventuella felaktigheter och säkerställ att du tar del av de skatteavdrag som ditt företag har rätt till. Tryggheten i att du rapporterat in rätt till såväl Bolagsverket som Skatteverket får du på köpet.

 

Bokslut enskild firma

Om en enskild firma omsätter mindre än 3 miljoner kronor per år så har det rätt att upprätta ett så kallat förenklat årsbeslut. Det förenklade årsbokslutet ska innehålla resultaträkning och balansräkning, samt ska vara tydligt och av god redovisningssed. 

 

Om du anlitat oss även för bokföringen...

...så är bokslutsarbetet en mindre del i den årliga redovisningen, men ett bra tillfälle för att gå igenom bolagets och ägarnas skattesituation. Vi upprättar alltid väl avstämda periodrapporter under året för att bokslutet inte ska innehålla några större överraskningar. Dock är det ett ypperligt tillfälle för att reflektera över hur företaget utvecklas och vilka mål som ska sättas upp för nästkommande år.

 

Om ditt bolag har en vald revisor...

...så sköter vi all kontakt med denne, om du vill, och upprättar årsredovisningen i samförstånd med revisorn. Revisorns uppgift är att granska hur företagets bokföring och förvaltning skötts under det gångna året och skriva ett utlånade om detta (revisionsberättelse). Vi har bra samarbeten med de flesta lokala revisionsbyråerna och kan även råda dig om du önskar välja en revisor till din verksamhet.

Redovisningskonsult Mikael Gustafsson - bokföring i Växjö

Vill du ha hjälp med en tjänst, eller bara veta mer?

Prata med oss så berättar vi gärna mer.

Mikael Gustafsson, Auktoriserad Redovisningskonsult

0470-260 90  

mikael@persson-thorin.se