Substansvärde

Substansvärde är ett företagsekonomiskt begrepp inom området företagsvärdering. 

Substansvärde visar hur mycket en aktie i ett bolag är värt, och beräknas utifrån eget kapital och antalet aktier i bolaget.

 

Hur beräknas substansvärde?

Du räknar ut bolagets substansvärde genom att dividera eget kapital med antalet aktier i bolaget.

Substansvärde = Eget kapital / Antalet aktier

- Eget kapital är tillgångar minus skulder . 

- Antalet aktier är hur många aktier som finns i bolaget. 

 

Exempel

Tillgångar: 20 000 kr

Skulder: 5 000 kr

Eget kapital: 20 000 – 5 000 = 15 000 kr

Antal aktier: 100 aktier

 

Substansvärde: 15 000 / 100 = 150 kronor per aktie