Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används för att beskriva ett företags finansiella risk. Skuldsättningsgraden är starkt relaterad till soliditeten, alltså hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital. Det betyder att en hög skuldsättningsgrad innebär att företaget har låg soliditet

 

Hur beräknas skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgraden beräknas som kvoten mellan totala skulder och eget kapital:
Skuldsättningsgrad = totala skulder / eget kapital

 

Nyckeltal för att bedöma finansiell risk

Skuldsättningsgrad är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet. Det visar kort sagt hur mycket skuld det finns i bolaget per varje krona i eget kapital.

Nyckeltalet används för att bedöma den finansiella risken i ett bolag, och anges vanligtvis i decimal form (t.ex: 1,2 / 0,8 / 1,7). Är skuldsättningsgraden över 1 betyder det att skulderna är större än det egna kapitalet, och tvärtom. Är det under 1 är det egna kapitalet större än bolagets skulder.

 

Vad är en bra eller dålig skuldsättningsgrad?

Huruvida en skuldsättningsgrad är bra eller dålig är relativt, eftersom det handlar om en jämförelse mellan ett specifikt företag och andra företag inom samma bransch. Det finns dock några grundläggande riktlinjer som kan användas för att identifiera en önskvärd eller icke-önskvärd skuldsättningsgrad:

- En hög skuldsättningsgrad ligger någonstans över 50 %

- En låg skuldsättningsgrad ligger någonstans under 25 %

- En optimal skuldsättningsgrad ligger någonstans mellan 25 % och 50 %

 

Koppling mellan skuldsättningsgrad och soliditet

Skuldsättningsgraden är starkt relaterad till soliditeten, alltså hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital.

Det betyder att en hög skuldsättningsgrad innebär att företaget har låg soliditet, och tvärtom. 

De båda använder bolagets egna kapital i ekvationen. Skuldsättningsgraden tittar på skuldernas storlek i förhållande till det egna kapitalet, medan soliditeten istället kollar på hur stor del det egna kapitalet utgör av det totala kapitalet i bolaget. 

Vilken av dessa två nyckeltal man väljer att använda är helt upp till var och en att bestämma själv. Det finns inget rätt eller fel, och de ger båda en god övergripande bild över den finansiella situationen i bolaget.

 

Skuldsättningsgrad gäller både privata hushåll och företag

Skuldsättningsgraden används inte bara för att se hur stor ett företags skuld är i förhållande till det egna kapitalet. Den kan också användas för att se hur det står till i de privata hushållen, där måttet istället syftar till förhållandet mellan skulder och inkomster per år.