Riskbuffert

Riskbuffert får man fram genom att dra den genomsnittliga skuldräntan ifrån avkastningen på det totala kapitalet. Riskbufferten ska vara positiv, det vill säga de pengar som arbetar i företaget ska generera mer intäkter än kostnader.

Riskbuffert för totalt kapital = avkastning på totalt kapital – skuldränta

Exempel
Avkastning på totalt kapital: 7,3%
Skuldränta: 5,8%
Riskbuffert = 7,3 – 5,8 = 1,5%