Reskontra

En reskontra fungerar som en databas med t ex kunder, leverantörer eller anställda. I en kundreskontra kan du t ex samla uppgifter om kunderna, obetalda och betalda fakturor, returer, påminnelser, mm. 

 

Kundreskontra

I balansräkningen finns en tillgångspost som heter kundfordringar. Kundreskontran ger dig en överblick över kundfordringar – en sidoordnad bokföring av kundfakturor.

Kundreskontran hjälper dig att ha koll på att kunden betalar sina fakturor till oss i rätt tid så du bör stämma av den månadsvis. Den ger dig även möjlighet att sortera fakturorna efter information som datum, namn och åldersanalys.

När du skapar en kundfaktura och skickar den till kund – se till att den blir bokförd på fakturadatum i bokföringen. När inbetalningar kommer företaget tillhanda markerar du detta i kundreskontran och skapar ett underlag till bokföringen gällande inbetalning.

 

Reskontran underlättar bokföringen

Reskontra kan ses som en sidoordnad bokföring och används framförallt för att kunna ge detaljerad information om exempelvis kunder, leverantörer och löner.

Den kan ses som en databas där information samlas om fakturor, påminnelser, eller löner beroende på vilken grupp reskontran syftar till.

Reskontrona används sedan som underlag för den övriga bokföringen.

 

Kundfordringar

Läs mer om reskontra på sidan för kundfordringar.