Räntebärande skulder

Detta är skulder för ett företag som kräver betalning av ränta. Exempel på räntebärande skulder är banklån och företagsobligationer.