Räkenskapsanalys

Räkenskapsanalys är ett samlat begrepp för ett antal analysmetoder där man med hjälp av olika verktyg undersöker de viktigaste ekonomiska faktorerna i ett företag.
Det främsta syftet med räkenskapsanalyser är att bedöma hur väl det går för ett visst företag. Detta görs med hjälp av olika nyckeltalsanalyser.

Nyckeltalen byggs upp av information från både balansräkningen och resultaträkningen. Med hjälp av dessa relationstal får man en tydligare bild av företagets starka och svaga sidor.