Personalkostnader per anställd

När man ska räkna på den totala lönekostnader måste man, förutom den vanliga lönen, också räkna med saker som semesterlön, arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och löneskatt. 
Förutom detta behöver man också fakturera in kostnader som dessa: mobil, dator, kontorsarbetsplats, tjänstebil, utbildning, viss sjukfrånvaro, etc. 

För att räkna fram personalkostnader per anställd använder du formeln:
Personalkostnad per anställd = Företagets totala personalkostnader / antalet anställda