P/S tal

P/S-talet är ett nyckeltal som visar en akties pris i relation till bolagets omsättning. 
För att räkna ut ett företags P/S-tal delar du aktiens pris med bolagets omsättning per aktie:
P/S tal = Aktiekurs / Omsättning per aktie

P/S är förkortningen på price through sales eller som vi på svenska säger, aktiepris genom omsättning per aktie. När du ska köpa en viss aktie vill du teoretiskt sett se ett lågt P/S tal i och med att det antigen innebär att priset på en aktie är låg eller att omsättningen är väldigt hög, vilket båda är att anses som positivt.
Dock så ska man vara försiktig med att bara använda P/S tal i sin ensamhet, utan det kompletteras ofta med något vinstmått för att ge en större bild av värdet på företaget.