Omsättningstillgångar

En omsättningstillgång är en tillgång som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Motsatsen är anläggningstillgångar. 
Omsättningstillgångar är menade att säljas eller förbrukas inom tre år eftersom värdet annars riskerar att sjunka, vilket ger en förlust. Omsättningstillgångar är tillgångar som löpande konsumeras, oftast på en kortare tid. Det kan exempelvis vara varor i ett varulager eller kläder i en klädbutik.