Obeskattade reserver

Obeskattade reserver är med ett enkelt uttryck de sammanlagda vinsterna i företaget som ännu inte beskattats. 

 

Varför finns det obeskattade reserver?

Vitsen med obeskattade reserver är att ett företag ska kunna jämna ut sin skattebelastning mellan bra och dåliga år. Tack vare det kan företaget sätta undan pengar till olika reserver. När ett dåligt år inträffar tar sedan företaget tillbaka reserverna för att beskatta dem. De obeskattade reserverna är endast till för att skjuta skattekostnader framför sig och det är helt frivilligt för ett företag att utnyttja dem. 

Det är fördelaktigt att avsätta pengar i olika reserver under år där företaget gör stora vinster och under sämre år återföra dessa reserver till beskattning, detta för att få en större enhetlighet mellan olika år. Det är alltså en frivillig möjlighet för företag som känner för att jämna ut skattebelastningen från år till år.

Ett exempel på poster som ska redovisas som obeskattade reserver är: periodiseringsfonder