Nettomomsättning

Nettoomsättning är det sammanlagda värdet av all försäljning som företaget gjort i den normala verksamheten, bortsett från eventuella rabatter och liknande. Moms och andra skatter ingår inte i nettoomsättningen. Nettomomsättningen utgörs av företagets intäkter från sålda varor och utförda tjänster men inte försäljningar som inte rör den direkta verksamheten som till exempel kan vara aktie– eller fastighetsförsäljningar, bidrag, gåvor, medlemsavgifter eller liknande intäkter som inte grundas sig i företagets primära verksamhetsaktiviteter.

 

Vad är nettoomsättning ett mått på?

Nettoomsättningen är en central post i bolagets redovisning.

En bra omsättning ger en indikation på att bolaget har lätt att dra in pengar. Det är dock inte möjligt att dra några slutsatser om lönsamheten utan att samtidigt studera företagets kostnader. Nettoomsättningen tar heller inte hänsyn till övriga rörelseintäkter som en juridisk person kan ha.

Nettoomsättning utgör en stor del när man bestämmer företagets storlek. Ett företag med mindre än 3 miljoner i nettoomsättning får tillämpa kontantmetoden och får även lämna ett förenklat årsbokslut, medan ett större ska använda faktureringsmetoden och ska lämna en årsredovisning.