Lönsamhet nyckeltal

Att studera ett företags lönsamhet är väldigt viktigt vid bolagsvärdering. 
Med ett lönsamt företag menas ofta att det går med vinst, det vill säga intäkterna är större än kostnaderna, men för att bedöma om vinsten är tillräcklig behöver den sättas i relation till något, till exempel det kapital som ägarna har investerat. 

Det finns många olika nyckeltal som används för att bedöma lönsamhet. Några av de vanligaste är soliditet, likviditet, omsättning och avkastning.