Likvida medel

Likvida medel i ett företag är helt enkelt direkt tillgängliga pengar i form av kontanter eller tillgångar på kontot.

Värdepapper (som t.ex. aktier, fonder, eller obligationer) räknas inte som likvida medel, eftersom de måste säljas först för att pengarna ska kunna användas.

Andelen likvida medel bland tillgångarna är ett viktigt mått på hur ett företag kan antas klara plötsligt uppkomna situationer som innebär kostnader (för att understryka hur viktigt det kan vara med likvida medel finns på engelska uttrycket "cash is king").

 

Vad används likvida medel till?

De likvida medlen används för betalning av fakturor, löner och liknande och saknas det pengar så kan företaget få svårt att betala fakturor eller löner i tid, vilket kan resultera i påminnelseavgifter och andra ekonomiska bekymmer.

Man ska därmed alltid se till att ha tillräckligt med pengar på kontot. Extra viktiga är de likvida medlen för företag som befinner sig i en tillväxtfas.

För att förbättra sin likviditet kan ett företag ta lån, utnyttja checkkrediter eller använda sig av factoring, alltså att sälja fakturor. Dessa lösningar är dock kortsiktiga, och för att förbättra likviditeten på längre sikt är det mer fördelaktigt att bygga upp en buffert. 

 

Likvida medel i ett företag

Bolag behöver ha bra koll på hur mycket likvida medel de har, så att de kan klara av att betala sina skulder och leverantörsfakturor. Klarar de inte av att betala sina skulder riskerar de att gå i konkurs.

Inom redovisning brukar man räkna följande tillgångar som likvida medel: kassa, bankkonto, plusgiro. Det händer även att man räknar in kundfordringar i likvida medel om de kan säljas vidare till andra bolag (trots att dessa inte omgående kan omsättas till kontanter).

Det är avgörande för bolaget att ha en tillräcklig andel likvida medel bland tillgångarna, så att det går att hantera oväntade kostnader eller göra investeringar i verksamheten. Bolag som befinner sig i en expansiv fas där de gör omfattande investeringar har vanligtvis ett stort behov av god tillgång på likvida medel. 

 

Privatpersoners likvida medel

Privatpersoner behöver precis som företag ha tillgång till likvida medel för att kunna hantera löpande utgifter. Varje månad är det räkningar, försäkringar, matkostnader och andra löpande utgifter som ska betalas.

En person som inte har tillräckligt med pengar på bankkontot kallas för illikvid. En illikvid person får ofta problem att sköta sina kortsiktiga utgifter.

Genom att se till så att du har tillgång till tillräckligt med likvida medel minskar du risken för att du ska behöva ta ett lån.