Kundfordringar

En säljare har en kundfordran gentemot en köpare när säljaren har levererat en vara eller utfört en tjänst, men kunden ännu inte erlagt betalning för detta. 

 

Hur uppstår en kundfordran?

En kundfordran uppkommer när ett företag har levererat en vara eller utfört en tjänst men ännu inte fått betalt av kunden

Denna fordran är kvar tills kunden har betalat och detta sker oftast genom att kunden får en faktura med en bestämd betalningstid. När fakturan betalas upphör fordran.

Vanligtvis har kunden 30 dagar på sig att betala fakturan och den perioden kallas för kredittid. Kundfordran finns kvar under dessa 30 dagar – eller till dess att fakturan är betald – och företaget har fått in sina pengar. Fakturan inkluderar alltid moms.

 

Hur bokförs en kundfordran?

En kundfordran ska ses i redovisningen som omsättningstillgångar och ska redovisas inklusive moms. En fordran ska alltid värderas till det belopp som den beräknas bli betald till. Kundfordran ska redovisas så fort fakturan till kunden har skapats, om det inte är så att företaget använder sig av kontantmetoden.

Fram tills dess att det säljande företaget erhållit betalning uppstår det en fordran hos det säljande företaget. Samtidigt ska gäldenären (det köpande företaget) ta upp en leverantörsskuld i sin bokföring, fordringarna och skulderna ska kunna kvitta ut varandra och är kvar tills dess att fakturan har blivit betalt och skulden reglerad. Kundfordran är alltså säljarens tillgodohavande hos köparen (även kallad gäldenären).

 

När bokförs kundfordran?

Företag som använder sig utav fakturametoden bokför kundfordring när fakturan skapas, medans företag som använder sig utav kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokför endast utestående kundfordringar en gång per år och detta är vid bokslutet.

 

En kundsreskontra skapar överblick

För att få en översikt över vilka fakturor som skickats, vilka som redan betalats, och om några fakturor har förfallit till betalning använder många företag en så kallad kundreskontra. En reskontra fungerar som en specifikation till ett konto, främst i balansräkningen.

 

Osäkra kundfordringar

Om man som företag har utfört en tjänst eller sålt en vara som man sedan inte får betalt för senast på förfallodatumet har man råkat ut för något som kallas osäker kundfordran. Det innebär att man har en kund som man misstänker inte kommer att kunna betala fakturan.

Ifall det är så att man misstänker att kunden inte kommer att betala innan förfallodatumet så är det en befarad kundförlust.

Om det istället är så att man med största sannolikhet vet att kunden inte kommer att kunna betala överhuvudtaget är det en konstaterad kundförlust.

Att råka ut för en kundförlust är ett problem för många företagare som leder till irritation och mer jobb. För att undvika detta är det därför vanligt att man tar en kreditupplysning på kunden innan köpet eller tjänsten genomförs för att bedöma kreditvärdigheten hos kunden.

Ett annat alternativ är att begära betalning i förskott av kunden.