Kreditfaktura

En kreditfaktura skickas från företag till kund för att korrigera en felaktig, ursprunglig faktura.

Med en kreditfaktura menas att man gör en justering av en tidigare faktura. Det går också att säga omvänd faktura, minusfaktura eller kreditnota.

En kreditfaktura upprättas när det har förekommit något fel i den ursprungliga fakturan såsom felaktigt pris eller att varan/leveransen inte motsvarade förväntningarna. En kompensation görs då i form av en kreditnota.

 

Så utformas en kreditfaktura

Hur en kreditfaktura ska utföras är bestämt i mervärdesskattelagen (1994:200).

En kreditfaktura ska ha ett fakturanummer och ett fakturadatum. Det ska även framgå vilket belopp som ska korrigeras och med hur mycket. Dessutom ska momsen specificeras på olika momssatser enligt den tidigare utfärdade fakturan samt vilken nedsättning som ska ske.

Kreditfakturan utfärdas i stort sett på samma sätt som en vanlig faktura med skillnaden att beloppet står som negativt och texten “Att betala” är utbytt till ”Er tillgodo”.

 

Utfärdande av kreditfaktura

Det finns flera tillfällen då det är i sin rätt att utfärda en kreditnota.

Detta kan ske vid prisrabatter om säljaren reducerar priset vid betalning före förfallodatumet eller efter tillhandahållandet.

Det är också i sin ordning att säljaren utfärdar en kreditnota vid tillhandahållandet om en eventuell prisnedsättning inte framgått på den ursprungliga fakturan, och kunden därför betalat fullt pris.

Förutom kassarabatter och prisreduceringar, kan det finnas andra skäl till att skapa en kreditfaktura. Detta kan vara när felaktiga varor har lämnats eller när kunden vill ha en återbetalning.