Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys visar förändringen i likvida medel. 
En kassaflödesanalys är alltså en sammanställning av kassaflödet som används för att skapa en överblick över de likvida medel som strömmar in och ut ur verksamheten.