Kapitalomsättningshastighet

Detta nyckeltal mäter hur effektivt företaget utnyttjar sina tillgångar för att generera omsättning. Ju högre omsättningshastigheten är, desto effektivare utnyttjas tillgångarna.

 

Ett sätt att mäta effektivitet

Kapitalomsättningshastighet är ett mått som visar hur mycket kapital en verksamhet kräver, dvs det mäter hur kapitalintensiv verksamheten är. 

Kapitalomsättningshastigheten är ett nyckeltal som berättar hur effektivt ett företag är med att använda kapitalet i relation till omsättningen. Med andra ord är det ett mått som visar storleken på omsättningen för varje investerad krona.

Ju högre detta mått är, desto mindre bundet kapital finns i företaget, och det är det man bör eftersträva.

Kapitalintensiva branscher (t.ex. verkstadsbolag) har generellt sett en lägre kapitalomsättningshastighet än exempelvis tjänsteföretag (t.ex. konsulter). Det beror på att tjänsteföretagen inte har stora dyra tillgångar i form av maskiner, inventarier och omfattande varulager.

 

Hur beräknas kapitalomsättningshastighet?

Den beräknas genom att dividera omsättning med totala tillgångar (balansomslutning).

Kapitalomsättningshastighet = omsättning / totala tillgångar

 

Exempel

Omsättning: 5 000 000 kr

Totala tillgångar: 4 000 000 kr

Kapitalomsättningshastighet: 5 000 000 / 4 000 000 = 1,25 ggr

 

Detta kan du göra för att öka din kapitalomsättningshastighet

Man kan förbättra den genom att minska lagrets storlek och/eller effektivisera och förbättra försäljningen (sälja mer helt enkelt).