Justerat eget kapital

Nyckeltalet justerat eget kapital kan i vissa fall passa bättre som mått för att mäta ägarnas eget kapital än nyckeltalet eget kapital. Det är för att det i vissa fall finns obeskattade reserver i företaget. Dessa obeskattade reserver är uppskjuten skatt som företaget valt att inte betala under räkenskapsåret och visas i balansräkningen. När företaget sedan tar med dessa i resultaträkningen måste man dra av skatten. 

 

Hur beräknas justerat eget kapital?

Det justerade egna kapitalet beräknas som summan av redovisat eget kapital + 78,6 % av företagets obeskattade reserver. Resterande 21,4 % av företagets obeskattade reserver anses som en uppskjuten skatteskuld (21,4% är i skrivande stund den aktuella bolagsskatten. Observera att skattesatsen kan förändras från år till år). 

Formeln för att beräkna justerat eget kapital är som följande: 
Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1- skattesatsen) x obeskattade reserver)

 

Justerat eget kapital bra för att beräkna soliditeten

Justerat eget kapital (JEK) är ett bra mått för att beräkna soliditeten, det vill säga hur mycket av tillgångarna som lyckats finansieras med eget kapital. Soliditeten är således ett stabilitetsmått som är av värde för företaget utåt sett och det är det justerade kapitalet i procent av totala tillgångar.

Om eget kapital ökar fortare än skulderna, så ökar också soliditeten. 

 

Justerat eget kapital också användbart vid aktievärdering

Justerat eget kapital används också flitigt vid aktievärdering. Formeln för att beräkna ett värde per aktie eller det så kallade substansvärdet, är justerat eget kapital/antalet aktier.