Hävstångsformeln

Hävstångsformeln är en formel för att beräkna avkastning på eget kapital utifrån avkastning på totalt kapital, ränta till långivare och skuldsättningsgrad. 

I Sverige kallas hävstångsformeln ibland Johanssonformeln efter professor Sven-Erik Johansson vid Handelshögskolan i Stockholm som lanserade begreppet för en bredare publik i Sverige. 

 

Att använda hävstång

Att använda en så kallad "hävstång" när man gör investeringar kan bidra till en ökad avkastning, men kan samtidigt innebära en ökad risk. Metoden går ut på att man använder lånat kapital till sina investeringar, istället för sina egna, när man köper en tillgång. 

Målet är naturligtvis att avkastningen på investeringen ska vara högre än skulden inklusive räntan på beloppet som har lånats. 

Hävstångsformeln

 

Hävstångsformeln - en formel för att räkna ut effekten av en hävstång

Hävstångsformeln visar på det samband som finns mellan investerarens avkastning i relation till avkastningen, räntenivåerna och skuldsättningsgraden. 

Hävstången är starkare ju mer pengar som lånas. Om exempelvis avkastningen på en investering som gjorts med hävstång (lånade pengar) ger 1 miljon kronor i vinst (när räntan på de lånade pengarna dragits av), så skulle företaget få ännu bättre avkastning om man lånade än mer pengar (och därmed ökade skuldsättningsgraden). 

Notera dock att om avkastningen på totalt kapital går under räntan till långivarna för företaget större förluster ju högre skuldsättningsgrad företaget har. 

 

Hävstångsformeln:

Re = Rt + (Rt-Rs)*(S/E)

Re – Avkastning på eget kapital
Rt – Avkastning på totalt kapital (Räntabilitet på totalt kapital)
Rs – Genomsnittlig räntekostnad (Räntekostnad/lånat kapital)
S/E – Skuldsättningsgrad (S/E (Skulder / Eget kapital))

 

Exempel på beräkning av hävstångsformeln

Ett företag genererar 8% avkastning på totalt kapital. Upplåningskostnaden är 6% och företaget är finansierat med en tredjedel eget kapital och i övrigt med banklån. 

Insatt i formeln blir det:

Re = 8 + (8-6) * (2 / 1) = 12 %

Avkastning på eget kapital (Re) blir alltså i detta fallet 12 procent. 

 

Fördelar med hävstång

En stor fördel med att handla med hävstång är att man inte behöver använda lika mycket av sitt eget kapital för att göra samma investering som man hade behövt göra ifall investeringen helt skulle finansieras av eget kapital. 

Detta gör att du istället kan använda resten av ditt egna kapital till att göra fler investeringar, och går de alla med vinst så ökar du din totala vinst. 

När investeringar som gjorts med hävstång går bra kommer du att ha genererat en högre vinst än vad du hade kunnat göra ifall du med samma kapital endast hade kunnat göra en mindre investering. 

 

Nackdelar med hävstång

En klar nackdel med att använda hävstång vid en investering är att du kan dra på dig förluster som är mycket större än vad de hade varit om du köpte utan hävstång. 

Precis som att uppsidan med att använda hävstång är större när investeringarna går bra, så är också nedsidan mycket större ifall investeringarna går dåligt.