Hälsobokslut

Är sjukfrånvaron hög på din arbetsplats? Hur är det med arbetsmiljön? Med hjälp av hälsobokslut kan man få en samlad bild av sjukfrånvaron, arbetsmiljön och konkurrenskraften i ett företag. 
Ett hälsobokslut är en metod för att mäta de ekonomiska konsekvenserna av hälsa och ohälsa i en organisation. Bokslutet är ett sätt att få med hälso- och arbetsmiljöfrågor i strategiska och ekonomiska beslut.