Genomsnittlig skuldränta

Visar kostnaden för allt främmande kapital (både räntebärande och räntefria skulder) i genomsnitt. Både långfristiga och kortfristiga skulder samt avsättningar ingår. Förkortas Rs. 

sdf

Beräkna genomsnittlig skuldränta

Så här räknar man ut den genomsnittliga skuldräntan:

Genomsnittlig skuldränta: Finansiella kostnader / Totala skulder