Företag omsättning

Med omsättning avses ett företags totala försäljning under en viss tidsperiod, vanligen per år. Notera att omsättning inte är samma sak som vinst då utgifter ej räknas bort från omsättningen.