Finansiell analys

Processen för att värdera ett företag kallas finansiell analys. En sådan värdering görs ofta innan man tar ett investeringsbeslut. Finansiell analys görs med hjälp av nyckeltal. Syftet med nyckeltal är att möjliggöra jämförelser mellan olika företag, samt för att kunna jämföra utvecklingen i ett och samma företag från år till år.