Engångsskatt

Engångsskatt är en arbetsskatt på inkomster som inte betalas ut regelbundet, som till exempel en bonus eller en provision.

Till skillnad från vanlig A-skatt som en arbetsgivare drar från sina anställdas löner varje månad så baseras engångsskatten på så kallade engångsbelopp som du betalar till anställda eller extern personal vid enstaka tillfällen.

 

Vilka typer av engångsskatt finns det?

Här är några exempel på så kallade "engångsbelopp" som ligger till grund för engångsskatt:

- Ackordsersättning och prestationsbaserade bonusar

- Semesterersättning

- Retroaktiv lön

- Avgångsvederlag