Ekonomiska nyckeltal

Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med att uttrycka resultatet (vinst / förlust) i kronor för att avgöra om företaget går bra eller dåligt. Det säger nämligen inte så mycket eftersom man då inte vet något om företagets omsättning eller hur mycket kapital som har investerats i verksamheten. Därför måste resultatet ställas i relation till något. Det kallas nyckeltal för att man ser det som en "nyckel" till att förstå företagets utveckling. 
Några vanliga nyckeltal som används för att värdera ett företag är: soliditet, likviditet, omsättning, avkastning och nettomarginal.