Effektiv avkastning

Avkastningen som en ägare av ett värdepapper (aktier) får i form av dels direktavkastning (aktieutdelning) och dels kursförändring.