Dupont modellen

Den så kallade dupont-modellen utvecklades av den amerikanska Du Pont-koncernen och är ett sätt att förklara ett bolags lönsamhet. 

Modellen används för att analysera och visa samband kring hur effektivt ett företag använder sina resurser i förhållande till omsättningen. 

Modellen är ett väldigt överskådligt sätt att förklara och sammanfatta lönsamheten i ett företag.

 

Hur används Du Pont-modellen?

Modellen är ett bra sätt att få en uppfattning om hur effektivt bolaget använder sina tillgångar. Den är väldigt användbar när man vill jämföra två liknande bolag för att bedöma vilken som är den bästa investeringen.

I den här modellen kopplar man ihop bolagets resultaträkning och balansräkning genom att ta med olika nyckeltal i beräkningen. Det ger oss i slutändan en bra överblick och sammanfattar lönsamheten på ett tydligt sätt.

Modellen ger en bild över vad företaget behöver och kan göra för att öka sin lönsamhet, där det antingen innebär att höja sin vinstmarginal och/eller hastigheten på omsättningen av kapitalet. 

 

Hur beräknas Du Pont-modellen?

Du Pont-modellen beräknas genom att multiplicera bolagets vinstmarginal med dess kapitalomsättningshastighet.

 

Exempel

- Vinstmarginal: 15%

- Kapitalomsättningshastighet: 2,5 ggr

Du Pont-modellen: 15 * 2,5 = 37,5 %

Bolagets lönsamhet på det totala kapitalet är alltså 37,5 %.