Bokslut

Alla företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut.
Beroende på företagsform och storlek sker bokslutet antingen genom årsbokslut eller årsredovisning.

Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat samt hur situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

 

Årsredovisning

En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska årligen lämnas till Bolagsverket. Med andra ord kompletterar och utvecklar årsredovisningen det upprättade årsbokslutet och skickas till Bolagsverket.

Vissa företagsformer (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar) måste alltid göra en årsredovisning. För andra företagsformer kan man göra antingen årsbokslut (ibland "förenklat årsbokslut") eller årsredovisning. 

Ett förenklat årsbokslut är i Sverige uppställt på ett formellt men förenklat sätt, som är tillåtet för enskilda näringsidkare med en omsättning på högst 3 miljoner kronor. 

 

Förberedelser

Innan du kan göra bokslutet behöver du göra klart den löpande bokföringen för året. Det betyder att du ska bokföra klart alla affärshändelser t.o.m. sista dagen på räkenskapsåret. Använder du kontantmetoden ska du bokföra alla utestående fakturor som kundfordringar (använder du fakturametoden görs detta för alla fakturor). 

 

Behöver du hjälp med bokslut?

Kontakta oss - vi hjälper idag massvis med företag med bokföring, bokslut och mycket annat.

Vi hjålper dig gärna! Läs mer om hur vi arbetare med bokslut här.