Belåningsgrad

Begreppet belåningsgrad är förknippat med bostadslån och visar hur stort lån du har på din bostad i relation till husets marknadsvärde.

Belåningsgraden räknar du ut genom att ta summan för ditt totala bostadslån och dividera det med värdet för din bostad. 

 

Exempel:

Säg att du köper en bostad vars marknadsvärde är 3 000 000 kronor.

Bostadslånet du tar är 2 400 000 kronor och betalar resterande pengar för bostaden själv.

Belåningsgraden räknar du alltså ut genom att ta bostadslånet, 2 400 000 kronor och dividerar det med bostadens marknadsvärde, 3 000 000 kronor.

2 400 000 / 3 000 000 = 0,8 = 80 %. Belåningsgraden är alltså 80 % i det här fallet.