Balansomslutning

En balansräkning delas upp i två sidor med tillgångar på ena sidan och skulder på den andra sidan. Sidorna i balansräkningen benämns därför ofta som tillgångssidan respektive skuldsidan, där eget kapital följaktligen ingår på skuldsidan. 

Balansomslutning är summan av bolagets alla tillgångar, d.v.s. tillgångssidan i en balansräkning.

Det förekommer även ibland att man tittar på skuldsidan (eget kapital + skulder) i en balansräkning och säger att det är bolagets balansomslutning, och faktum är att det stämmer (även om det är vanligast att man tittar på tillgångssidan). Detta beror på att tillgångarna och skulderna i en balansräkning alltid ska vara lika stora – de ska vara i balans – så egentligen spelar det ingen roll vilka av dessa du kollar på när du vill veta bolagets balansomslutning. 

Eftersom eget kapital och skulder ibland visas som negativa belopp i en balansräkning brukar man dock oftast säga att balansomslutning är samma sak som summan av tillgångarna. Balansomslutning är alltid ett positivt tal. 

 

Är balansomslutning ett sätt att värdera ett bolag?

Nej - Balansomslutningen är ingen typ av värdering av bolaget och dess verksamhet, utan den visar kort och gott bara hur mycket tillgångar som finns i bolaget vid en viss tidpunkt. 

För att värdera ett företag brukar nyckeltal som räntabilitet, likviditet, soliditet och omsättning användas.