Balanslikviditet

Balanslikviditet är ett ekonomiskt begrepp som används för att visa vilken förmåga ett företag har att betala sina räkningar inom den närmaste tiden. 

 

Hur beräknas balanslikviditet?

Du räknar ut balanslikviditet genom att dividera omsättningstillgångar med kortfristiga skulder:
Balanslikviditet = Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Tumregler
Ett värde över 2 = bra
Ett värde över 1 = godkänt
Ett värde under 1 = dåligt

Exempel
Omsättningstillgångar: 300 kr
Kortfristiga skulder: 125 kr
Balanslikviditet: 300 / 125 = 2,4
Bolaget har i det här fallet en bra balanslikviditet eftersom den är över 2.

 

Balanslikviditet och kassalikviditet

Balanslikviditet är ett mycket enkelt nyckeltal. Det handlar ju egentligen bara om att se hur mycket tillgångar du har i företaget som du kan sälja direkt för att betala dina skulder. Har du lika mycket värde i omsättningstillgångar som du har skulder, så innebär det att om du skulle behöva betala dina skulder direkt så kan du sälja dina omsättningstillgångar för att betala dem. 

Kassalikviditet är annorlunda dock. Det räknar bort de tillgångar som utgörs av varulagret. Om du behöver betala dina skulder omgående och skulle behöva sälja omsättningstillgångar för att kunna åstadkomma detta men ändock inte vill eller kan bli av med varulagret för att betala dessa skulder, så ska du använda nyckeltalet kassalikviditet.