Avskrivning

När en tillgång har införskaffats med syftet att användas under en längre period, kan dess kostnad fördelas över hela perioden. När perioden har förflutit betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad.

 

Avskrivningar görs för att fördela kostnader

Ibland gör företag större inköp som är viktiga för bolagets fortsatta verksamhet. Du kanske köper in tillverkningsmaskiner, fordon eller datorer, till exempel. Dessa inköp kommer att leda till att du tjänar pengar över tid, men om man tittar enbart på själva köpesumman kan de komma att påverka årets resultat negativt.

Genom avskrivningarna fördelas utgiften för att anskaffa anläggningstillgången över flera år och blir på det viset en kostnad i bokföringen under en längre tid.

För att förstå syftet med avskrivningar är det viktigt att kunna skilja på kostnader och utgifter – en utgift ska inte förväxlas med en kostnad då kostnad uppstår i samband med att resursen förbrukas, inte inköps.

Utgifter påverkar aldrig resultaträkningen men det gör däremot kostnaderna.

 

Avskrivningsmetoder

Den vanligaste metoden är linjär avskrivning, där tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. Metoden är den överlägset vanligaste, bland annat för att den är enkel att administrera.

Vid degressiv avskrivning är avskrivningarna störst under de första åren och minskar mot slutet av avskrivningstiden. Fördelen med denna metod är att den ofta speglar den verkliga värdeminskningen på en tillgång. 

Progressiv avskrivning – Avskrivningarna blir större med tiden, och är därmed motsatsen till degressiv avskrivning.

Produktionsberoende avskrivning – Avskrivningarna varierar och beror på hur bolaget ser på framtiden – hur mycket som kommer produceras eller hur mycket tillgången kommer att användas.

 

Exempel

Låt oss säga att du driver en målarfirma och köper en ny transportbil för 300 000 kronor. Själva utgiften sker vid inköpstillfället, så du behöver såklart ha pengarna på kontot för att kunna genomföra köpet.

Men eftersom du bedömer att du kommer att kunna använda transportbilen i din verksamhet de kommande tio åren kan du välja att ta upp den som en tillgång i din balansräkning.

Då kan du fördela kostnaden på tio år genom att göra avskrivningar där du, i din bokföring, skriver av ett lika stort belopp från transportbilens värde varje år.

De kommande tio åren drar du alltså årligen av 10 % av lastbilens ursprungliga värde i din bokföring. I det här fallet blir det 30 000 kr per år som ska redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Efter tio år har du skrivit av hela utgiften på 300 000 kronor och i din balansräkning redovisas nu transportbilen som att den är värd 0 kr. Du kan dock fortsätta använda den, och kanske till och med sälja den, om du vill. Men eftersom du har skrivit av hela kostnaden värderas den inte längre i din balansräkning.