Avkastning på totalt kapital

ROA-talet visar bolagets avkastning på totalt kapital (return on assets).

Avkastning på totalt kapital är ett mått på hur lönsamt företaget är i relation till dess totala kapital. 

Nyckeltalet mäter hur effektivt företaget utnyttjar sina tillgångar för att generera vinst. Ju högre avkastningen är, desto effektivare hanteras resurserna. 

Detta nyckeltal är ett av de viktigaste nyckeltalen och kan sägas visa själva verksamhetens effektivitet oberoende av hur kapitalet är finansierat, eftersom de finansiella kostnaderna inte räknas med. 

 

Hur beräknas Avkastning på totalt kapital / ROA?

Du räknar ut ROA genom att dividera resultatet före skatt + räntekostnader med totalt kapital.

ROA = (Resultat före skatt + Räntekostnader) / Totalt Kapital

Var hittar jag bolagets resultat före skatt? I resultaträkningen. Var hittar jag bolagets totala kapital? I balansräkningen.

Exempel 

Resultat före skatt: 750 kr
Räntekostnader: 12 kr
Totalt kapital: 3 000 kr

ROA: (750 + 12) / 3 000 = 0,254 = 25,4%

Bolagets avkastning på totalt kapital är 25,4 procent.

 

Vad är en bra nivå på ROA-talet?

Ju högre ROA, desto lönsammare är bolagets tillgångar.

Investerare vill naturligtvis ha en så hög avkastning på totalt kapital som möjligt, eftersom det innebär att bolaget tjänar mer pengar på sina tillgångar. Det är dock svårt att säga en specifik nivå eller siffra som anses vara bra oavsett bolag och bransch.

Avkastningen på totalt kapital kan nämligen variera stort mellan olika branscher, som ett resultat av att olika branscher kräver olika mycket kapital för att bedriva verksamheten och det påverkar hur hög avkastningen blir.

Det kan därför vara användbart att titta på SCB:s branschstatistik som visar de viktigaste nyckeltalen för alla branscher (SNI-koder). Här kan man se avkastningen på totalt kapital för de större branscherna i svenskt näringsliv. Siffrorna avser företag med 1–19 anställda. 

 

Bransch Avkastning på totalt kapital % (medianvärde)
Alla branscher (utom fastighetsförvaltning) 12,7
Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning 4,9
Mark-, bygg- och anläggningsarbeten 11,2
Detaljhandel (utom med motorfordon) 6,5
Transport- och magasineringsföretag  7,1
Hotell, restaurang och bar 7,5
Informations- och kommunikationsverksamhet  20,1
Utbildning, sjukvård och andra tjänster  21,4
Metallindustri (ej maskiner och apparater)  10,3
Byggentreprenörer 10,6
Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer 13,1
Parti- och provisionshandel (utom med motorfordon) 8,4
Åkerier och flyttfirmor 6,8
Programvaruproducenter, datakonsulter mfl 24,9
Konsultbyråer inom PR, kommunikation och organisation 19,8
Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer mfl 21,8
Juridiska och ekonomiska konsultbyråer 21,1


Källa: SCB Branschstatistik

 

Se även

Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital