Avkastning på eget kapital

Det så kallade ROE-talet visar bolagets avkastning på eget kapital (”Return On Equity” som på svenska blir ”avkastning på eget kapital”).

Nyckeltalet visar kort sagt hur hög avkastning aktieägarna har fått på sitt investerade kapital, det egna kapitalet, och därmed hur lönsamt hur bolaget är för dess ägare.