Bokföringslexikon

Ekonomiska och bokföringsrelaterade begrepp, termer och ord samt dess förklaringar.

Vad är soliditet? Hur fungerar räntabilitet? Hur gör man för att räkna ut balanslikviditet?

I vår ekonomiska ordlista reder vi ut de vanligaste bokföringsbegreppen, allt från vinstmarginal till hälsobokslut. 
 

 

A


Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på totalt kapital
Avskrivning

 

B


Balanslikviditet
Balansomslutning
Balansräkning
Belåningsgrad
Bokslut
Bokslutsdispositioner
Bruttomarginal

 

C


Checkkredit företag

 

D


Debiteringsgrad
Dupont modellen

 

E


Effektiv avkastning
Ekonomiska nyckeltal
Engångsskatt

 

F


Finansiell analys
Företag omsättning
Förvaltningsberättelse

 

G


Genomsnittlig skuldränta

 

H


Hälsobokslut
Hävstångsformeln

 

I


Icke finansiella nyckeltal

 

J


Justerat eget kapital

 

K


Kapitalbindning
Kapitalomsättningshastighet
Kassaflödesanalys
Kassalikviditet
Kortfristiga skulder
Kreditfaktura
Kredittid
Kundfordringar

 

L


Likvida medel
Lönsamhet nyckeltal

 

M


-

 

N


Nettomarginal
Nettoomsättning

 

O


Obeskattade reserver
Omsättningstillgångar

 

P


P/S tal
Periodiseringsfond
Personalkostnader per anställd

 

Q


-

 

R


Reskontra
Riskbuffert
Räkenskapsanalys
Räntabilitet
Räntebärande skulder
Räntefria skulder
Räntetäckningsgrad

 

S


Skattejämkning
Skuldsättningsgrad
Soliditet
Substansvärde

 

T


Totalt kapital

 

U


-

 

V


Vinstmarginal

 

W


-

 

X


-

 

Y


-

 

Z


-

 

Å


-

 

Ä


-

 

Ö


-