Bra bokföring ger bra beslutsunderlag. Vi på Persson & Thorin älskar bokföring och framförallt bra sådan.

Genom förståelse för ditt företag, din omvärld och hur du vill utveckla ditt bolag anpassar vi bokföringen för att den ska ge nytta för dig och ditt företag.

Även om kraven på bokföring är väl reglerade i lagstiftning så är det inte för myndigheterna i första hand som bokföringen upprättas. Rätt använt blir bokföringen ett mycket uppskattat verktyg för att utveckla företaget och nå uppsatta mål.

 

Realtidsbokföring

Gamla nyheter är ofta rätt ointressanta så därför är det bra om bokföringen görs direkt när händelsen sker i ditt företag eller så snart som möjligt. Det är först då som du får något värdefullt tillbaka i form av relevanta rapporter för styrningen av företaget.

 

Digitaliseringen har medfört att vi idag har möjlighet att hjälpa i princip alla företag och organisationer med en bokföringslösning som hålls väl uppdaterad utan att det kräver stora investeringar för dig.

 

Vad kan bra bokföring göra för dig?

Frågeställningar som enkelt kan besvaras med bra bokföring är hur företaget utvecklas och varför det utvecklas på just det sättet samt hur du kan påverka utvecklingen.

Du kan också få svar på lönsamheten för olika produkter eller tjänster, innebörden av att anställa ytterligare en medarbetare eller se trender på hur ditt företag utvecklas och vilka kostnader du enklast kan påverka.

 

Bokföringslösningen

Vår bokföringslösning anpassas utifrån hur dina behov ser ut. Allt ifrån att periodvis gå igenom din bokföring för att se att allt är korrekt - till att låta oss ta helhetsansvaret. Ett alternativ många av våra kunder väljer är att själva skapa sina kundfakturor och låta oss ta hand om alla in- och utbetalningar, bokföra alla händelser och ge dig nyttiga rapporter månadsvis. Kort sagt du fakturerar och vi sköter resten.

Vill du ha hjälp med en tjänst, eller bara veta mer?

Prata med oss så berättar vi gärna mer.

Mikael Gustafsson, Auktoriserad Redovisningskonsult

0470-260 90  

mikael@persson-thorin.se