Kontakta oss direkt

Kommentar

Jag godkänner att mina uppgifter används för att bli kontaktad.

26 NOVEMBER 2019

Vad gör en redovisningskonsult?

Vad gör en redovisningskonsult?

Arbetsuppgifter

Som redovisningskonsult arbetar du vanligen med mindre företag, upp till cirka 30 anställda även om såklart undantag förekommer. Det är också vanligt att du arbetar med flera olika branscher vilket gör att arbetsuppgifterna blir väldigt varierande.

Traditionellt sett är yrket ett hantverksyrke där en redovisningskonsult arbetar med löpande bokföring, månads- och årsbokslut, löner för anställda och ägare samt inkomstdeklaration och annan rapportering till myndigheter. Under de senaste åren har arbetsuppgifterna utvecklats till att idag vara mer rådgivande inom företagsutveckling men också inom IT-rådgivning, t.ex vilka olika integrationslösningar som passar för den specifika kunden.

Den digitala utveckling som främst har kommit från de stora programutvecklarna har medfört att mängden papper på en redovisningsbyrå har minskat drastiskt och idag sköts det mesta helt digitalt. Digitaliseringen snabbar upp vårt arbete och gör att bokföringen ligger mer i takt med verkligheten. Det vill säga en faktura bokförs direkt när den kommer in i systemet och därmed uppnår vi något som benämns som realtidsbokföring. Det fina med just realtidsbokföring är att den är mer relevant att dra slutsatser ifrån, råden blir mer intressanta och användbara för kunden om dessa återspeglar det som sker just nu hos kundföretaget. Att det dessutom gör vårt jobb roligare är ju ingen direkt nackdel!

Rollen som redovisningskonsult kan man i korthet sammanfatta som att du utgör det lilla bolagets ekonomiavdelning och får ta del av allt ekonomirelaterat som händer på det företag där du är konsult. Att få arbeta med många olika företag i ett flertal olika branscher med olika människor som styr de olika bolagen gör jobbet väldigt lärorikt och väldigt omväxlande.

 

Ett socialt ekonom-jobb

Att arbeta som redovisningskonsult innebär att du har tät och kontinuerlig kontakt med såväl företagare som kollegor. När jag själv började som redovisningskonsult 2011 befarade jag att det kunde vara ett något asocialt arbete men jag kunde inte ha mer fel. Som redovisningskonsult får du ett mycket stort utbyte av kunderna men också från dina kollegor. På en mellanstor byrå arbetar du tätt tillsammans med 5-10 andra väldigt duktiga ekonomer. Jämför vi det med att arbeta på en ekonomiavdelning så får vi leta efter ett rätt stort företag innan vi finner en ekonomiavdelning med 10 ekonomer. Det gör att vardagen blir full med kunskapsutbyte och mycket av kompetensutvecklingen får du av bara farten. Så missa inte fikarasten, vem vet vilka nyheter du kan gå miste om..

 

Kompetensutveckling

”Jag lär mig något nytt varje dag”

                                                                                                                    Karl Thorin, redovisningskonsult sedan 1988

Citatet från vår kära kollega Karl ovan speglar väl upplevelsen många redovisningskonsulter känner. Arbetet i sig är väldigt lärorikt och dagligen ställs vi inför frågeställningar som är nya eller där förutsättningarna har förändrats. Den dagliga kompetensutvecklingen är en viktig del i att kontinuerligt blir en bättre redovisningskonsult.

Yrket som redovisningskonsult är ett arbete som till stor del bygger på förtroende och framförallt en tillit till konsultens kunskap om både lagar och regler men också om kundföretagets unika situation. Därför är det lämpligt att se på kompetensutvecklingen som två delar. Kunskap om lagar & regler samt kunskap om kundens företag. Båda delarna behöver samverka för att erbjuda den bästa lösningen till varje kund.

Hos oss på Persson & Thorin sker kompetensutvecklingen på flera olika sätt. Visst har vi gemensamma utbildningar i grupp som både arrangeras internt men också med externa lärare. Denna utbildningsdel motsvarar ungefär en vecka om året. Utöver det avsätter vi 20-25 timmar om året för egen kompetensutveckling där varje konsult själv får välja vad de vill fördjupa sig inom.

Drivkraften att lära sig mer och vilja bli bättre i sitt yrke är en nödvändig del för att bli en bra redovisningskonsult.

 

Auktoriserad redovisningskonsult

I redovisningsbranschen har vi två branschorganisationer, SRF och FAR. Vilken du tillhör har egentligen ingen större betydelse och båda har sina varianter på auktorisation. Auktorisation är en tämligen ny, men välkommen, företeelse bland redovisningsbyråer.

Yrkestiteln Redovisningskonsult är inte en skyddad titel idag men Auktoriserad Redovisningskonsult är det. För att bli en auktoriserad redovisningskonsult ställs bland annat följande krav.

  • Krav på utbildning, civilekonom med redovisningsinriktning och YH-utbildning till redovisningskonsult uppfyller ofta dessa krav
  • 3 års erfarenhet som redovisningskonsult med eget uppdragsansvar
  • Två auktorisationsprov för att visa på din kompetens

Saknas utbildningen finns det även en 8-års regel som kan nyttjas. Den innebär att om du varit verksam som redovisningskonsult i minst 8 år kan du slippa läsa in utbildningskraven.

En auktoriserad redovisningskonsult förbinder sig att utföra sina uppdrag utifrån regelverken som heter REX för SRF-anslutna konsulter och REKO för FAR-anslutna konsulter. Som auktoriserad redovisningskonsult blir du med jämna mellanrum granskad för att säkerställa att du lever upp till de krav som auktorisationen innebär.

Även en redovisningsbyrå kan vara auktoriserad och blir det beroende på hur många auktoriserade konsulter som arbetar på byrån. Är byrån auktoriserad måste samtliga konsulter på redovisningsbyrån följa branschstandarden.

Att anlita och arbeta på en auktoriserad redovisningsbyrå är en god kvalitetsstämpel på det arbete som utförs.

 

Redovisningskonsult utbildning

Idag finns inga särskilda utbildningskrav för att arbeta som redovisningskonsult utan auktorisation, men i regel är redovisningskonsulter välutbildade och de vanligaste utbildningarna är civilekonomutbildning med inriktning mot redovisning eller controller. Mer praktiska utbildningar som YH utbildning till redovisningskonsult ger dig också en bra utgångspunkt för att börja arbeta som redovisningskonsult.

Hos oss på Persson & Thorin har vi generellt medarbetare med hög utbildning men vi har också sett det som meriterande med andra kompletterande bakgrunder som till exempel tidigare egenföretagare, controllers, ekonomiansvariga på enskilda företag eller om du arbetat på Skatteverket eller hos någon av de stora programtillverkarna.

 

Sammanfattning

Gillar du ekonomi, siffror, företagande och vilt satsande entreprenörer är yrket som redovisningskonsult ett bra val. Du kommer att få arbeta med varierande arbetsuppgifter i en miljö där din kunskap och din kompetens värdesätts högt av både kunder och kollegor.

Det kommer ständigt finnas nya utmaningar om du vill gå vidare inom yrket och möjligheter att få fördjupa dig inom de områden som du brinner mest för. Välkommen till branschen!

 

Miss inte våra lediga tjänster - vi söker för närvarande efter en ny redovisningskonsult