Kontakta oss direkt

Kommentar

Jag godkänner att mina uppgifter används för att bli kontaktad.

10 DECEMBER 2019

Min resa till auktoriserad redovisningskonsult

Auktoriserad redovisningskonsult

Auktoriserad redovisningskonsult

Efter fyra år på universitet var det dags att komma ut i verkligheten – jag kunde ju allt om redovisning, skatt, bokslut och så vidare – i teorin. Men efter cirka 1 timme på Persson & Thorin upptäckte jag att det inte var särskilt många nationalekonomiska teorier från universitetsvärlden som kunde hjälpa mig just då.

Jag fick lära mig allt på nytt, och hur man faktiskt gör saker praktiskt: debet & kredit, moms, arbetsgivaravgifter, bokslut, årsredovisningar och deklarationer.

När tiden gick märkte jag att det dock inte var så dumt att kombinera mina teoretiska kunskaper med det praktiska jag lärt mig på byrån. Jag började förstå hur jag kunde använda mig av det jag lärt mig i skolan.

Efter ett tag på byrån började mina kollegor prata om att man kunde bli auktoriserad redovisningskonsult, vilket kändes intressant då jag faktiskt skulle kunna få en stämpel att jag gör mitt jobb bra samt ett bevis på att jag lärt mig bemästra mycket av det jag lärt mig i skolan.

Det är två branschorganisationer i Sverige som du kan bli auktoriserad hos: Srf Konsulterna och FAR. Att bli auktoriserad är en metod för kvalitetssäkring av redovisningskonsulter som ställer krav på att du både ska ha teoretisk kunskap, praktisk erfarenhet och ha skrivit en godkänd examination.

 

Hur blir jag auktoriserad redovisningskonsult

Persson & Thorin är medlemmar hos Srf Konsulterna. För att du ska kunna bli auktoriserad hos Srf Konsulterna krävs först och främst att du ska uppfylla vissa antagningskrav. Du behöver antingen uppfylla vissa teoretiska krav och ha tre års yrkeserfarenhet eller ha minst åtta års yrkeserfarenhet som redovisningskonsult. Det visade sig att jag uppfyllde det första kriteriet via mina år på universitetet samt mina tre år hos Persson & Thorin.

För att sedan kunna bli auktoriserad redovisningskonsult måste man klara en examen. Hos Srf konsulterna är examen uppdelad i två delar och allt görs digitalt. Den första delen innehåller allmänna frågor om både skatt och redovisning. Den andra delen är ett case där man ska analysera ett företags siffror och dra egna slutsatser.

Srf Konsulterna erbjuder även en förberedelsekurs för auktorisationen som jag deltog i. Där fick jag både lära mig mycket nytt och uppdatera mig om en del som jag redan kunde. Jag fick även träffa andra konsulter från andra delar av landet och dela med oss av erfarenheter och kunskap.

 

Vad innebär det att vara auktoriserad redovisningskonsult via SRF?

Jo, du ska först och främst följa REX som är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för hur en redovisningsbyrå och en redovisningskonsult ska arbeta. Detta ramverk är ett sätt att skapa en hög kvalitet i de uppdrag som en redovisningsbyrå har. Om en konsult på en redovisningsbyrå är auktoriserad, är hela byrån skyldig att följa REX.

Vart tredje år gör även Srf Konsulterna en kvalitetsuppföljning på den auktoriserade redovisningskonsulten där de kontrollerar att konsulten följer REX och andra lagar och regler.

Det är även krav på att man som auktoriserad kontinuerligt utbildar sig och håller sig uppdaterad om nyheter som kommer.

 

Varför bli auktoriserad & varför anlita en auktoriserad redovisningskonsult?

I Sverige kan vem som helst starta en redovisningsbyrå och ta in uppdrag från företag och sköta deras bokföring. Man måste alltså inte uppfylla några särskilda krav för att erbjuda denna typ av tjänster vilket innebär att det finns både seriösa och oseriösa redovisningskonsulter.

Om man väljer att anlita en auktoriserad redovisningskonsult kan man som företagare vara säker på att du får en redovisningskonsult som:
1.  Har rätt kompetens genom att hen har klarat en examen och uppfyllt kraven för auktorisation
2. Är kvalitetssäkrad genom de kvalitetsuppföljningar som görs på auktoriserade redovisningskonsulter
3. Är uppdaterad på nyheter i och med kraven på vidareutbildning som auktoriserad

För mig handlar auktorisationen dels om en bekräftelse för mig själv att jag kan det yrke som jag faktiskt är verksam i – även om det såklart alltid finns nya saker att lära sig – samt att jag kan visa för kunderna att de kan förlita sig på min kunskap och kompetens.

 

Sammanfattning

Att börja arbeta som redovisningskonsult efter mina studier var till en början svårt då inget var som i skolvärlden! Men det visade sig snart att jag kunde ha nytta av mina studier samtidigt som jag lärde mig många av de praktiska delarna i att arbeta som redovisningskonsult. Att sedan kunna bli auktoriserad redovisningskonsult blev för mig ett sätt att kunna knyta samman dessa världar.

  • Man kan bli auktoriserad redovisningskonsult via Srf Konsulterna eller FAR
  • För att bli auktoriserad är det krav på antingen teoretisk kunskap + yrkeserfarenhet eller lite längre yrkeserfarenhet.
  • Man blir auktoriserad genom att skriva examen.
  • Som auktoriserad redovisningskonsult ska konsulten följa REX, aktualitetsutbilda sig samt genomgå kvalitetsuppföljning.
  • Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult innebär att företagen får en konsult med rätt kompetens med flerårig yrkeserfarenhet.

Hanna Erlandsson Lönn