Kontakta oss direkt

Kommentar

Jag godkänner att mina uppgifter används för att bli kontaktad.

20 FEBRUARI 2019

Carin delar med sig om sitt jobb på Persson & Thorin

 

Carin Elofsson är erfaren som  redovisningskonsult med 14 år i yrket och dessutom auktoriserad redovisningskonsult.

De fem senaste åren har vi fått nöjet att arbeta tillsammans med henne här på Persson & Thorin. Idag arbetar hon självständigt med ett flertal både små och stora kunder. Carin är också en drivande kraft hos oss när det gäller interna rutiner och digitalisering av uppdragen. Hon arbetar i princip helt papperslöst med uppdragen vilket vi tycker är grymt! 

 

Varför valde du att börja arbeta på Persson & Thorin?

Efter att ha arbetat på två större byråer tidigare sökte jag mig till en mindre byrå där jag får göra lite mer varierande arbetsuppgifter. Jag möttes av ett trevligt och lättsamt gäng och upplevde att fanns ett bra sätt att bemöta och se på kunden vilket tilltalade mig. Byrån präglades av nytänkade och framåtanda.

Hur skiljer sig Persson & Thorin mot andra ställen du arbetat på tidigare?

Klimatet är väldigt tillåtande och inte alls toppstyrt. Här har jag stort eget ansvar och arbetar nära kunderna vilket jag gillar. Vi som arbetar här får vara med och påverka, både vår egen arbetssituation men också hur vi tillsammans ska arbeta och hur byrån ska utvecklas. Jag upplever det som väldigt positivt att företaget vill att vi medarbetare ska vara med och påverka, ja det nästan förväntas av oss. Det finns ett bra och sunt ledarskap där personalen ses som en tillgång.

Vi arbetar med seriösa kunder som vill driva bra företag och jag tillåts bli specialiserad inom de områden som intresserar mig och kan därmed ge bättre råd till kunderna. En skillnad mot tidigare arbetsplatser är att jag här arbetar med färre uppdrag men följer dem istället varje månad mot tidigare där jag kanske enbart var behjälplig med bokslutet. Det gör att kundrelationen är starkare.

Vad innebär din tjänst som redovisningskonsult?

Det är ett väldigt varierande arbete där jag gör allt från löpande bokföring till bokslut, deklarationer, budget och eftersom jag känner till uppdragen väl blir det naturligt att även arbeta med rådgivning. I princip är jag ofta företags ekonomiavdelning.

Det är dagligen mycket kundkontakter där jag hjälper kunderna med både sådant som de själva tycker är svårt eller mindre roligt men får också hjälpa dem att förstå sin verksamhet så de kan fatta bättre beslut vilket är väldigt givande.

Vad är det bästa med ditt arbete på Persson & Thorin?

Kundkontakten och att jag varje dag får uppleva att jag gör nytta för våra kunder. Vi som arbetar här är ett härligt gäng som både lär varandra mycket men också har roligt tillsammans.

Att jag och byrån är auktoriserade upplever jag som väldigt positivt. Det gör att vi arbetar med en kvalitet jag kan stå för men också att kontinuerlig utbildning blir en viktig del i det dagliga arbetet.

Vad skulle du vilja säga till någon fundera på att börja arbeta hos Persson & Thorin?

Du kommer få arbeta digitalt och rådgivande tillsammans med bra kollegor i en miljö där du får vara med och påverka samt utvecklas som ekonom. Ett plus är det nära samarbetet med många drivna företagare.

Carin Elofsson är erfaren som redovisningskonsult med 14 år i yrket och dessutom auktoriserad redovisningskonsult. De fem senaste åren har vi fått nöjet att arbeta tillsammans med henne här på Persson & Thorin. Idag arbetar hon självständigt med ett flertal både små och stora kunder. Carin är också en drivande kraft hos oss när det gäller interna rutiner och digitalisering av uppdragen. Hon arbetar i princip helt papperslöst med uppdragen vilket vi tycker är grymt!